Członkostwo

Jakie korzyści zyskujesz przystępując do OSME?

Członkostwo w OSME wiąże się z wieloma przywilejami. Wszystkim specjalistom w dziedzinie medycyny estetycznej, którzy przystępują do stowarzyszenia, gwarantujemy kompleksową pomoc na wszystkich płaszczyznach działalności. 

STANDARD
PLN 99
/co 1 miesiąc
 • certyfikacja + pakiet startowy
 • prawo głosu (członkostwo)
 • dokumenty do pobrania
 • webinary
 • infolinia dla członków - doradztwo
 • sympozja
 • top szkolenia 2x do roku - cena regularna (nieobowiązkowe)
PRO
PLN 249
/co 1 miesiąc
 • certyfikacja + pakiet startowy
 • prawo głosu (członkostwo)
 • dokumenty do pobrania
 • webinary
 • infolinia dla członków - doradztwo
 • sympozja
 • top szkolenia 2x do roku - cena 750 zł (nieobowiązkowe)
 • ochrona prawna
 • ubezpieczenie
 • reprezentacja

Nasza oferta dla członków obejmuje wsparcie w takich zakresach jak:

Pakiet startowy dla nowych członków

Każdy z nowo przyjętych członków organizacji dostaje pakiet startowy, który obejmuje:

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC
TUiR Warta

Specjalnie dla Państwa wspólnie z TUiR Warta SA i www.polisaportal.pl przygotowaliśmy autorski unikalny program ubezpieczeniowy dotyczący odpowiedzialności cywilnej gabinetów medycyny estetycznej.

Polisa odpowiedzialności cywilnej działalności gospodarczej to coraz bardziej popularne i niezbędne ubezpieczenie na naszym rynku. Korzystając z eksperckiej wiedzy TUiR WARTA przygotowaliśmy najlepsze rozwiązanie dostępne wyłącznie dla Członków OSME.

Jak to działa?
Polisa OC w ramach programu przygotowanego specjalnie dla członków OSME zabezpiecza m.in. w sytuacji:
Dodatkowe zabezpieczenie stanowi ubezpieczenie NNW, którym objęci zostaną wszyscy pracownicy Salonów będących członkami OSME.
Sumy ubezpieczenia i zabiegi w zakresie ubezpieczenia:

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna (OC) osób świadczących usługi estetyczne, pielęgnacyjne i poprawiające samopoczucie w gabinetach, salonach, klinikach medycyny estetycznej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności określonej w umowie ubezpieczenia i posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w takiej działalności oraz innym mieniem określonym w umowie ubezpieczenia, do naprawienia których Ubezpieczający jest zobowiązany w myśl przepisów prawa.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego:

 1. z tytułu czynów niedozwolonych (deliktową) i/lub,
 2. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (kontraktową), oraz wynikającą ze zbiegu tych podstaw odpowiedzialności.
 3. Ochrona ubezpieczeniowa, w zakresie czynności wykonywanych na rzecz Ubezpieczającego, objąć może także odpowiedzialność pracowników ubezpieczonego. Szkody, do której naprawienia zobowiązany jest Ubezpieczający to:
  • szkody osobowe
  • szkody rzeczowe
  • czystej straty finansowej
W praktycznym skrócie oto co obejmuje swoim zakresem ubezpieczenie dla członków Stowarzyszenia OSME:

Suma gwarancyjna ubezpieczenia dla członków Stowarzyszenia OSME wynosi 200.000,00 zł

Suma gwarancyjna za Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) wynosi 10.000,00 zł i dotyczy wszystkich ubezpieczonych

Ochrona ubezpieczeniowa którą wszystkim swoim członkom gwarantuje OSME została stworzona w odpowiedzi na potrzeby rynku medycyny estetycznej w Polsce. Jest całkowicie zgodna z prawem, zwiera w sobie ubezpieczenie m.in. od zabiegów z wykorzystaniem takich produktów, urządzeń lub technik jak:
Przystąpienie do ubezpieczenia

Polisa jest opłacana przez Stowarzyszanie i są nią objęci wszyscy członkowie stowarzyszenia.

Zgłoszenie szkody

Jeżeli wystąpi szkoda należy zgłosić ją niezwłocznie na infolinię 533 422 222

Ochrona prawna

Ochrona prawna, którą Stowarzyszenie OSME zapewnia swoim członkom:

Każdy wstępujący do Stowarzyszenia OSME poza polisą OC jest automatycznie objęty systemem ochrony prawnej, który uzupełnia i w pełni realizuje cel, jakim jest zapewnienie BEZPIECZEŃSTWA wszystkim swoim członkom.

Ochrona prawna działa zawsze wtedy gdy:

 1. Zgłoszone zostaje roszczenie przez klienta/pacjenta z tytułu OC.
 2. Gdy w jakikolwiek sposób członek Stowarzyszenia OSME staje się ofiarą pomówienia.
 3. Gdy członek Stowarzyszenia OSME padnie ofiarą zniesławienia, działań nieuczciwej konkurencji lub jakichkolwiek innych działań niezgodnych z prawem lub Regulaminem i Statutem OSME.
 4. Gdy w jakimkolwiek miejscu pojawią się fake newsy dotyczące zmian prawa, albo informacje z treści których wynikać będzie nieprawda, lub nadużywane będzie prawo administracyjne.

Każda z tych przesłanek powoduje po weryfikacji uruchomienie ustalonych procedur, takich jak:

OSME udostępnia takze wszystkim swoim członkom dokumenty zabiegowe, umowy o dzieło, formularze zgód zabiegowych i pozostałe dokumenty zabiegowe, które jasno i wprost określają zakres i obowiązki stron.

Bezpieczeństwo

Chcemy, żeby każdy przystępujący do OSME miał pewność, że działa zgodnie z prawem i może czuć się bezpiecznie w razie jakichkolwiek sporów z klientem czy powikłań po zabiegach. W ramach członkostwa możesz liczyć na:

Edukacja

Równie ważne jest dla nas, żeby każdy z członków miał dostęp do szerokiej gamy materiałów edukacyjnych i mógł regularnie poszerzać wiedzę oraz zdobywać nowe kompetencje. Dlatego zapewniamy Ci między innymi:

Pomoc indywidualna

Pomoc OSME nie ogranicza się jednak tylko do podstawowych kwestii związanych z bezpieczeństwem i edukacją. Zależy nam, żeby wszyscy członkowie mieli pełen komfort pracy i czuli wsparcie stowarzyszenia na każdym etapie rozwoju działalności oraz w przypadku problemów. Dlatego do stowarzyszenia możesz zgłosić się po indywidualną poradę lub pomoc. Nasze działania w tym zakresie mogą obejmować między innymi:

Członkostwo w OSME – jakie warunki trzeba spełnić?

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Medycyny Estetycznej to organizacja dla lekarzy, kosmetologów i kosmetyczek. Jej członkiem może zostać każda osoba fizyczna, która:

Deklaracja członkowska

Swoją kandydaturę na członka OSME możesz złożyć, wypełniając poniższy formularz.

  Dane personalne


  Dane kontaktowe
  Miejsce wykonywania praktyki

  * Pola obowiązkowe.

  Informacje dodatkowe
  Pola nieobowiązkowe

  Proszę o przyjęcie w poczet członków OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

  Przewiń do góry