Uchwała Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Praktyków Medycyny Estetycznej nr 01/II/2021 z dnia 01.02.2021 dotycząca pojęcia oraz definicji medycyny estetycznej i dyskryminacji części środowiska w oparciu o kryterium wykształcenia.

Medycyna estetyczna definicja

§1

Definicja Medycyny Estetycznej

Jest to zespół czynności dokonywanych w celu pielęgnacyjnym, poprawiającym wygląd poszczególnych części twarzy lub ciała lub zmierzający do usunięcia drobnych i nieznacznych problemów wizualnych takich jak zmarszczki lub asymetrie ust oraz inne nie wymagające wykonania nacięcia skory przez które rozumiemy przerwanie jej ciągłości

§2

Podstawa faktyczna podejmowanych działań

Zabiegi te zawsze wykonywane są w oparciu o wiedzę zdobytą w toku wykształcenia medycznego lub o zatwierdzone przez OSME procedury i tylko przez osoby posiadające wykształcenie medyczne, kosmetologiczne, lub udokumentowaną praktykę poświadczoną certyfikatem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Praktyków Medycyny Estetycznej.

§3

Katalog zabiegów medycyny estetycznej

Do zabiegów z zakresu medycyny estetycznej szczególnie zalicza się:

  • Zabiegi w środkowej i dolnej partii twarzy z użyciem usieciowanego lub nieusieciowanego kwasu hialuronowego
  • Zabiegi mezoterapii igłowej głowy, twarzy, szyi, dekoltu, dłoni i innych partii ciała z wyłączeniem miejsc intymnych
  • Zabiegi z użyciem toksyny botulinowej
  • Zabiegi z użyciem nici pdo plla
  • Frakcjonowanie fizyczne lub laserowe skory twarzy
  • Zabiegi z wykorzystaniem laserów i urządzeń kosmetycznych

Powyższy katalog jest otwarty i będzie na bieżąco aktualizowany i uzupełniany na podstawie wniosków członków po zatwierdzeniu przez zarząd.

§4

Dyskryminacja i przejawy nieuczciwej konkurencji

Wszelkie próby dyskryminowania poszczególnych grup zawodowych polegające na szerzeniu dezinformacji i wprowadzania opinii publicznej w błąd będą z cała stanowczością zwalczane przez stowarzyszenie.

W związku z powyższym w trybie art 86 znowelizowanej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w trybie opisanym w §1, §2 cytowanego artykułu w związku z zapisami ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej złożone zostanie zawiadomienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o prowadzeniu działań noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji przez Towarzystwo Lekarzy Dermatologów Estetycznych

W związku z powyższym przygotowana została na mocy uchwały poprawka do art 296a kk o następującej treści:

„Jeżeli sprawcą czynu opisanego w §1,2,3,4,5 jest osoba wykonująca medyczny zawód zaufania publicznego podlega ona karze do 5 cię lat pozbawienia wolności lub karze wydalenia z zawodu lub karze grzywny w wysokości 100 stawek dziennych do granicy jednego miliona złotych polskich.”

Oraz poprawka do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do art 26 o następującej treści:

„Jeżeli sprawcą czynu opisanego w § jest osoba wykonująca medyczny zawód zaufania publicznego podlega ona każdorazowo karze grzywny w wysokości minimum 50.000 złotych a grzywna ta wymierzana może być osobno za każdy udowodniony czyn”.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Przewiń do góry